Структура Шкільного учнівського парламенту ТЗОШ№26

         Учнівський парламент «Шкільна родина» Тернопільської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 26 є добровільним представницьким органом, що об’єднує своїх членів на основі єдності їх культурних, соціальних, творчих, освітніх, організаційних інтересів з метою реалізації потреб та запитів учнів школи.

         Учнівський парламент організовується з учнів 7-11 класів ТЗОШ № 26.

         Члени шкільного учнівського парламенту шляхом відкритого голосування на класних зборах учнівських колективів.

         Від кожного класу до Учнівського парламенту обираються до 4-х осіб.

      Очолює Учнівський парламент президент,   який обирається шляхом таємного голосування учнями 7- 11 класів. Президент призначає двох заступників, яких парламентською більшістю голосів затверджують члени Учнівського парламенту.

        Шкільний учнівський парламент обирається терміном на один навчальний рік. Вибори нового складу проводяться на початку кожного навчального для категорії учнів 7-11 класів.

        Шкільний учнівський парламент збирається на чергове засіданнях один раз на місяць.

        За напрямком роботи члени Шкільного парламенту об'єднуються у сектори: